Πακέτο Εργασίας 1: Έρευνα στην αγορά εργασίας για την απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. - Ανάγκες Οικονομίας και Κοινωνίας.

Πακέτο Εργασίας 2: Διερεύνηση - Μελέτη Προγραμμάτων Σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος Διακεκριμένων Πανεπιστημίων του Εξωτερικού.

Πακέτο Εργασίας 3: Δομική Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών.

Πακέτο Εργασίας 4: Μελέτη του Περιεχομένου των Μαθημάτων του Πρώτου Κύκλου Σπουδών (Βασικές Σπουδές).

Πακέτο Εργασίας 5: Μελέτη του Περιεχομένου των Μαθημάτων των Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης.

Πακέτο Εργασίας 6: Αναβάθμιση Μεθόδων Φροντιστηριακής Διδασκαλίας.

Πακέτο Εργασίας 7: Αναβάθμιση Μεθόδων Εργαστηριακής Άσκησης.

Πακέτο Εργασίας 8: Παραγωγή Σύγχρονου Εκπαιδευτικού Υλικού.

Πακέτο Εργασίας 9: Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.).

Πακέτο Εργασίας 10: Οδηγός Σπουδών (Ο.Σ.) Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών.