ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

 

Σκοπός: Ο εφοδιασμός των αποφοίτων του Τμήματος ΔΠΦΠ,  μέσω του προγράμματος σπουδών που καλούνται να ακολουθήσουν, με το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό γνωστικό υπόβαθρο του Διαχειριστή Περιβάλλοντος- Περιβαλλοντολόγου. 

Δραστηριότητα 1.1: Έρευνα  αγοράς  για  τους  αποφοίτους.   Σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της.

Δραστηριότητα 1.2: Ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων από την έρευνα της αγοράς εργασίας. 

Δραστηριότητα 1.3: Επαγγελματικά Δικαιώματα και προσόντα του Διαχειριστή Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντολόγου.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ