ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7

 

Σκοπός : Ο στόχος του  πακέτου  είναι  η αναβάθμιση των εργαστηριακών ασκήσεων αποβλέποντας στην εμπέδωση της θεωρίας μέσω της εκτέλεσης πειραματικών μετρήσεων. Η εμπέδωση της “ορθής εργαστηριακής πρακτικής” (Good Lab Practice, GLP), η σύγκριση της θεωρίας με το πείραμα και η επιστημονικά ορθή παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο ενδιαφέροντος των εκτελούμενων εργαστηριακών ασκήσεων.  

 

Δραστηριότητα 7.1: Μελέτη αναμορφωμένου συστήματος εργαστηριακής άσκησης.  

Δραστηριότητα 7.2: Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων.  

Δραστηριότητα 7.3: Δοκιμαστική Εφαρμογή Αναβαθμισμένων Μεθόδων Εργαστηριακής Άσκησης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ