ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6

 

Σκοπός : Η αναβάθμιση της φροντιστηριακής εκπαίδευσης αποβλέπει στην πιο ενεργή  παρουσία και συμμετοχή του φοιτητή στη θεωρητική εκπαίδευση, στο πλαίσιο των ωρών που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Με αυτό τον τρόπο, ο σπουδαστής θα πάψει να είναι απλός  ακροατής μιας διάλεξης, και θα έχει τη δυνατότητα αυτενέργειας με στόχο την εμπέδωση εννοιών σε θεωρητικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου.       

Δραστηριότητα 6.1: Μελέτη εφαρμογής μεθόδων αναβαθμισμένης φροντιστηριακής διδασκαλίας στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών.  

Δραστηριότητα 6.2: Αναβάθμιση της φροντιστηριακής άσκησης  στις  Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης.

Δραστηριότητα 6.3: Αναβάθμιση της φροντιστηριακής εκπαίδευσης στις Κατευθύνσεις Εξειδίκευσης.  

Δραστηριότητα 6.4 : Δοκιμαστική Εφαρμογή των Μεθόδων Αναβαθμισμένης Φροντιστηριακής Διδασκαλίας. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ