Πακέτα Εργασίας


Η προτεινόμενη αναμόρφωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) έχει διπλό στόχο:
α) την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος διεύρυνσης το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και
β) τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των παρεχόμενων προπτυχιακών σπουδών μέσω της νέας διάρθρωσης του προγράμματος.Πακέτο Εργασίας 1: Αναμόρφωση Ομάδας Μαθημάτων

Πακέτο Εργασίας 2: Ενίσχυση του Εργαστηριακού χαρακτήρα των Σπουδών

Πακέτο Εργασίας 3: Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών

Πακέτο Εργασίας 4: Σεμιναριακά μαθήματα

Πακέτο Εργασίας 5: Εισαγωγή Ομάδας Εξειδικευμένων Μαθημάτων πληροφορικής