Πακέτο Εργασίας 2: Ενίσχυση του Εργαστηριακού χαρακτήρα των Σπουδών


Το πακέτο εργασίας Π.Ε.2 αφορά την εισαγωγή των παρακάτω μαθημάτων:

1. Εργαστήριο Υλικών-ΙΙΙ, (Ηλεκτρικών, μαγνητικών και οπτικών ιδιοτήτων των υλικών), 7ου Εξαμήνου
2. Εργαστήριο Υλικών-ΙV (Μεταλλουργίας), 8ου Εξαμήνου
3. Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Υλικών, 9ου Εξαμήνου
4. Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών 9ου Εξαμήνου και
5. Επιστήμη και Τεχνολογία Αλουμινίου, 9ου Εξαμήνου,

με σκοπό την ουσιαστική επαφή του φοιτητή με το αντικείμενο, την ανάπτυξη της ερευνητικής του ικανότητας και την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με το πρακτικό της διδασκαλίας.
Το πρώτο μάθημα: Εργαστήριο Υλικών-ΙΙΙ, έχει αντικείμενο την ουσιαστική επαφή του φοιτητή με τις πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον προσδιορισμό των ηλεκτρικών- μαγνητικών και οπτικών ιδιοτήτων των υλικών (κυρίως ηλεκτρονικά και κεραμικά υλικά),
το δεύτερο: Εργαστήριο Υλικών ΙV -σκοπεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες (κλασσικές και προηγμένες) μεθόδους παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου των τεχνολογικών υλικών (κυρίως μεταλλικών αλλά και κεραμικών),
το τρίτο: Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Υλικών- συνδέεται άμεσα με γνώσεις και δεξιότητες που εμπίπτουν σε ένα ευρύ φάσμα κατεργασιών στα μεταλλικά υλικά και εφαρμόζονται άμεσα στη Ελληνική Βιομηχανία και
το τέταρτο: Τεχνολογία Αλουμινίου το να εξειδικεύσει τις γνώσεις των φοιτητών του Τμήματος σε έναν από τους πιο ανθηρούς κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας με υψηλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Το τελευταίο μάθημα είναι κατά το ήμισυ εργαστηριακό και έχει αντικείμενο τις Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών με δηλ. τις εξειδικευμένες πειραματικές τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιούνται σήμερα στην μελέτη δομής και ιδιοτήτων υλικών όλων των κατηγοριών.