Πακέτο Εργασίας 4: Σεμιναριακά Μαθήματα


Το πακέτο εργασίας Π.Ε.4 αφορά την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών με την εισαγωγή δύο σεμιναριακών μαθημάτων στο 9ο Εξάμηνο:

1. Ειδικά θεωρητικά/υπολογιστικά θέματα στην Επιστήμη των Υλικών,
2. Ειδικά Θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πειραματικής κατεύθυνσης

Τα σεμινάρια θα γίνουν από προσκεκλημένους ομιλητές που θα είναι καταξιωμένοι επιστήμονες-ερευνητές ειδικοί σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών αλλά και στην Πληροφορική, όπως και επιστημόνων και στελεχών από την Βιομηχανία και εταιρείες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι σεμιναριακοί αυτοί κύκλοι μαθημάτων σε συνδυασμό με τα περιεχόμενο της διδασκαλίας των υπολοίπων μαθημάτων του 9ου Εξαμήνου θα αποτελέσουν το θεματικό κατάλογο μέσω των οποίων ο φοιτητής θα επιλέξει το θέμα της διπλωματικής του εργασίας.