Αρχική Σελίδα  | Πακέτα Εργασίας  |  Επιστημονικός Υπεύθυνος  |  Συνδέσεις

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Φυσική Μεταλλουργία Ι

Εργαστήριο υλικών-ΙΙΙ

Εργαστήριο υλικών-ΙV

Τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών

Ειδικά θεωρητικά/υπολογιστικά θέματα στην Επιστήμη των Υλικών

Ειδικά Θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πειραματικής κατεύθυνσης

Νανοτεχνολογία

Υλικά Νανοδομών, Διατάξεων και Μικρομηχανών

Προηγμένα Ηλεκτρονικά υλικά και συστήματα χαμηλών διαστάσεων

Υπολογιστικές μέθοδοι του συνεχούς μέσου

Τεχνικές προσομοίωσης και σχεδιασμού υλικών σε Η/Υ

Υπολογιστικές μέθοδοι πολύπλοκων συστημάτων

Σύγχρονες τεχνικές υπολογισμών

Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών

Υπολογιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη των Υλικών

Εφαρμογές πληροφορικής