Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή:


Επιστήμη Υλικών

Μεταλλουργία

Φυσική Στερεάς Κατάστασης
Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : Χημεία & Τεχνολογία Υλικών