Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος
Καθηγητής


Ερευνητική & Διδακτική δραστηριότητα

Διεύθυνση

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα

Τηλ. +30 2651097149
Fax. +30 2651097072
email: acharala@cc.uoi.gr