Αρχική Σελίδα  | Πακέτα Εργασίας  |  Επιστημονικός Υπεύθυνος  |  Συνδέσεις

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Χημεία

Κλινική Χημεία

Βιομαθηματικά και Βιοστατιστική (Πρώην Ιατρικά Μαθηματικά – Ιατρική Στατιστική)

Βιολογία

Βιολογία ΙΙ - Απαρτιωμένα συστήματα-Γονιδιακή ρύθμιση και διαφοροποίηση

Βιοχημεία Ι - Μοριακός Σχεδιασμός της Ζωής

Βιοχημεία ΙΙ - Μεταβολισμός

Εισαγωγή στη Bιοπληροφορική

Φαρμακολογία Ι

Φαρμακολογία ΙI

Ναρκωτικά

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Φαρμακοκινητική

Μοριακή φαρμακολογία

Κλινική φαρμακολογία

Φαρμακοτοξικολογία

Υγιεινή και Επιδημιολογία Ι (Πρώην Υγιεινή Φυσικού Περιβάλλοντος)

Υγιεινή και Επιδημιολογία ΙΙ (Πρώην Δημόσια και Κοινωνική Υγιεινή)

Φυσιολογία Ι

Φυσιολογία ΙΙ

Φυσιολογία ΙΙΙ

Ελεύθερες Ρίζες: Βιοχημεία - Παθολογική Βιοχημεία

Εισαγωγή στη Θεωρία Βιολογικών Συστημάτων: Εφαρμογές στη Φυσιολογία

Περιβαλλοντική Φυσιολογία: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Ιατρική