Διαλέξεις στα πλαίσια του προγράμματος

Φόρμα Ομιλίων κ.Έζρα
Φόρμα Ομιλιών κ.Ρεσβάνη
Φόρμα Ομιλιών κ.Τσέκερη (1)
Ομιλία κ.Τσέκερη (1)
Φόρμα Ομιλιών κ.Τσέκερη (2)
Φόρμα Ομιλιών κ.Χαραλαμπίδη
Ομιλία κ.Χαραλαμπίδη
Φόρμα Ομιλιών κ.Τραχανά
Ομιλία κ.Τραχανά


Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Φυσικής