Με στόχο τη διασφάλιση της "βιωσιμότητας" του έργου της αναμόρφωσης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αποφασίστηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η μεταφορά των αναμορφωμένων μαθημάτων και του ψηφιακού υποστηρικτικού υλικού τους στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ecourse (http://ecourse.uoi.gr).

Στις σελίδες αυτές μπορείτε πλέον να βρίσκετε υποστηρικτικό υλικό για τη χρήση και αξιοπoίηση του ecourse.


ecourse_logo

Σεμινάρια χρήσης και αξιοποίησης του ecourse
Κατά διαστήματα, οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τη χρήση και αξιοποίηση του ecourse, τα οποία απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Για τα σεμινάρια αυτά θα ενημερώνεστε μέσω ανακοινώσεων οι οποίες θα ανρτώνται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου (www.uoi.gr).