Αναστάσιος Μικρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα
Τηλ. +30 2651- 95697
Fax. +30 2651- 95854
email: amikrop@uoi.gr