Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Αναστάσιος Εμβαλωτής
Επίκουρος Καθηγητής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα

Τηλ. +30 26510 95687

email
url