Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Λέκτορας

Διεύθυνση

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα
Τηλ. +30 2651095937
Fax. +30 2651095092
email: gzarotia@cc.uoi.gr
Ερευνητική & Διδακτική δραστηριότητα