ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΙ (ΠΝΕ422- ΣΕ)

Διδάσκων: Β. Κούτρας

Θεωρητικά Μοντέλα Αγωγής Υγείας- Το πρότυπο του εκφοβισμού- Το πρότυπο της έγκυρης ενημέρωσης- Το πρότυπο της συναισθηματικής αγωγής- Το πρότυπο της δημιουργικής απασχόλησηςΜέθοδοι - Τεχνικές Αγωγής Υγείας- Παθητικές μέθοδοι- Μέθοδοι ενεργητικής μάθησης- Βιωματικές μέθοδοιΤρόποι διδασκαλίας της Αγωγής Υγείας στο ΝηπιαγωγείοΠαρέμβαση στην οικογένεια. Το μάθημα πλαισιώνεται από βιωματικές εργαστηριακές ώρες.   

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 Το μάθημα «Αγωγή Υγείας ΙΙ», όπως οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, περιλαμβάνει ένα Βιωματικό Εργαστήριο, με 12 συνεδρίες 3ώρες/εβδομάδα. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στο ομαδοκεντρικό σύστημα, τα διάφορα θέματα παρουσιάζονται υπό την μορφή συζήτησης και όχι διάλεξης και οι φοιτητές με τον συντονιστή κάθονται σε κύκλο. Ο ομαδοκεντρικός τρόπος εκπαίδευσης έχει δοκιμαστεί με πολύ καλά αποτελέσματα συγκριτικά με το δασκαλοκεντρικό (από έδρας) τρόπο εκπαίδευσης. Η δυναμική της ομάδας αξιοποιείται και ενεργοποιεί τη μάθηση εν δράσει σε αντίθεση με την παθητική συμμετοχή που επικρατεί στην από έδρας διδασκαλία. Στην ομαδοκεντρική μάθηση δίνεται μεγάλη έμφαση στις γνωσιακές διεργασίες χωρίς όμως να υπολείπεται και η σημασία της συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου. Τα φαινόμενα της αλληλοεπίδρασης και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των μελών της ομάδας, τόσο μεταξύ των εκπαιδευομένων ΄σο και μεταξύ των εκπαιδευτών συντονιστών, ενισχύουν τη δημιουργική συμμετοχή και την υπευθυνότητα του ατόμου.

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του συντονιστή της ομάδας. Ο συντονιστής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο να σέβεται τόσο κάθε μέλος της ομάδας χωριστά όσο και την ομάδα ολόκληρη, να είναι αυτός που δημιουργεί το κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα, απαραίτητο προκειμένου τα άτομα να αισθανθούν ελεύθερα να εκφράσουν τις προσωπικές τους σκέψεις και τα συναισθήματά τους χωρίς να φοβούνται μήπως δε γίνουν αποδεκτά μέσα σε αυτήν. Επίσης ο συντονιστής πρέπει να είναι σε θέση να «ακούει» όσα λέγονται από την ομάδα χωρίς κριτική ή επικριτική διάθεση.            

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι αυτές της «ενεργητικής μάθησης», γιατί όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μάθησης τους με έναν τρόπο που τους είναι γνωστός και τους παρέχει μια δυνατότητα επιλογής σε ό,τι επιθυμούν να μάθουν . Έτσι κατά την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιούνται βιωματικές, συμπεριφοριολογικές και γνωσιακές τεχνικές, δραματοποίηση, ανάλυση ιστοριών, παιχνίδια, παίξιμο ρόλων, εφαρμογή προτύπων, άσκηση ικανοτήτων, νοητικός καταιγισμός, εργασίες σε μικρότερες ομάδες. Για την λειτουργικότητα των ομάδων υπήρχε  περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων. Επιλέχθηκαν οι 20 πρώτοι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα.           

Η στρατηγική του μαθήματος είναι πολυσύνθετη και σχεδιάστηκε ώστε να εστιάζει σε ευρύτερους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και προσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά. ο μάθημα δεν είναι απλά ένα μάθημα παροχής πληροφοριών άλλά στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων στάσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν υπεύθυνες επιλογές στον καθημερινό τρόπο ζωής και προάγουν την Υγεία γενικότερα. Στους ειδικούς στόχους του μαθήματος περιλαμβάνονται: Α) Η βοήθεια σε προσωπικό Επίπεδο, Β) Η βοήθεια στις σχέσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας και Γ) Η μελλοντική τους επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Στη θεματολογία περιλαμβανόταν :

 1. Η λειτουργία της ομάδας ( όρια, κανόνες, επιρροές)
 2. Ο ρόλος των συνειδητών και ασυνείδητων επιρροών στη ζωή μας.
 3. Η επιρροή της οικογένειας
 4. Η επιρροή των φίλων
 5. Η επιρροή του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος
 6. Η επιρροή των ΜΜΕ.
 7. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
 8. Η Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 9. Κριτική Ικανότητα.
 10. Λήψη υπεύθυνων αποφάσεων.
 11. Βελτίωση επικοινωνίας
 12. Έλεγχος της επιθετικότητας
 13. Έλεγχος της δειλίας.
 14. Διαχείριση των συγκρούσεων
 15. Αναγνώριση και διαχείριση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων
 16. Διαχείριση του φόβου
 17. Διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων
 18. Ελευθερία Αποφάσεων.
 Το μάθημα παρακολούθησαν όλοι οι φοιτητές χωρίς να απουσιάζει κανείς από τις συνεδρίες. Η αξιολόγηση του περιεχομένου, της λειτουργικότητας και της επίτευξης των στόχων του μαθήματος έγινε με τη βοήθεια ανώνυμων ερωτηματολογίων.