ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ (ΠΝΕ310- ΣΕ)

Διδάσκουσα: T.  Παγγέ Το μάθημα πλαισιώνεται από εργαστήρια 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

·  Ιστοσελίδα εκπαιδευτικού υλικού            (Σελίδα υπό κατασκευή)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το μάθημα της «Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Χρήση Η/Υ ΙΙ», όπως οργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, γίνονται με την μορφή σεμιναρίων 3 ώρες/εβδομάδα..  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣΤο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Γίνεται με τη μορφή διαλέξεων στο σύνολο των φοιτητών/τριών του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣΤα σεμινάρια γίνονται στην αίθουσα Η/Υ του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων στους φοιτητές/τριες του αντίστοιχου εξαμήνου. Το σεμιναριακό μέρος αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

1.      Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων –πακέτων με χρήση Η/Υ.

2.      Χρήση διαδυκτυακών τόπων για την άντληση πληροφοριών.

3.      Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών από τους φοιτητές με χρήση των Word, Excel, Power Point, Internet, με δυνατότητα ασύγχρονης και εξατομικευμένης μάθησης. Έγιναν 2 εργαστηριακά τμήματα των 18 ατόμων το κάθε ένα.

Στόχος των εργαστηριακών μαθημάτων είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και η αναπαραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού από τους φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα :Οι φοιτητές εκπόνησαν εργασίες με θέμα την αξιολόγηση, τη χρήση και την δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Κατά τη διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων, οι φοιτητές εξοικειώθηκαν με τη λειτουργική χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. Έτσι η δημιουργία βάσης δεδομένων στο excel, η χρήση πολυμέσων αλλά και ο τρόπος παρουσίασης ενός προγράμματος, αποτέλεσαν τη βάση της τεχνικής κατάρτισης των φοιτητών.