Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Μαρία Καλδρυμίδου
Αν. Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα

Τηλ: +30 26510 95773 και 95737
Fax: +30 26510 95802

email