Πακέτο Εργασίας 1: Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού και εποπτικού υλικού σε μορφή ψηφιακών δίσκων.

Πακέτο Εργασίας 2: Σχεδίαση δικτυακών τόπων, δικτυακή διάχυση εκπαιδευτικού / εποπτικού υλικού.

Πακέτο Εργασίας 3. Σχεδίαση και παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού.

Πακέτο Εργασίας 4. Αποτίμηση - αξιολόγηση του προγράμματος αναμόρφωσης προπτυχιακών σπουδών.