Αναστάσιος Μικρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα
Τηλ. +30 2651- 95697,
Fax. +30 2651- 98713
email: amikrop@cc.uoi.gr
Βιογραφικό σημείωμα