Μπολοβίνος Αγησίλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Ερευνητική & Διδακτική δραστηριότητα

Διεύθυνση

Τμήμα Φυσικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα

Τηλ. +30 2651098536
email: abolovin@cc.uoi.gr