Πακέτο Εργασίας 3:

 

Αναμόρφωση και ενίσχυση μαθημάτων πληροφορικής και διδακτικής

Έχουν εισαχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα: