Πακέτο Εργασίας 1: Ψηφιοποίηση υλικού διδασκαλία


α) Βρίσκεται σε εξέλιξη (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) η ψηφιοποίηση του διδακτικού υλικού για τα μαθήματα:

β) Έχει αναπτυχθεί νέος δικτυακός τόπος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (www.bat.uoi.gr),

o οποίος διατηρείται και συντηρείται σε διακομιστή (Server) του Τμήματος.