Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Δραΐνας Κωνσταντίνος
Καθηγητής

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
455 10
Ιωάννινα

Τηλ: +30 26510 98372

email