Κεντρική Δράση
Τμήμα Eπιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
Τμήμα Φυσικής
Ιατρική Σχολή
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
ecourse Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

"...Οι παρεμβάσεις του έργου της αναμόρφωσης προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ως στόχο την εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών και μεθοδολογιών αποτελεσματικής εκπαίδευσης των φοιτητών και φοιτητριών, έτσι ώστε να εφοδιαστούν με προσόντα και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν την πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη ακαδημαϊκή, επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και τεχνολογική πραγματικότητα..."

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων © 2004-05 | Όροι χρήσης